Oppsigelsesfrist

Ved oppsigelse gjelder det alltid en oppsigelsesfrist, også kalt oppsigelsestid. I denne tiden skal arbeidstakeren utføre arbeid, og arbeidsgiver skal utbetale lønn som normalt.

Oppsigelsesfrist vil normalt være avtalt i en skriftlig arbeidskontrakt eller i en tariffavtale. Dersom dette ikke er tilfellet, legger man normalt til grunn en oppsigelsesfrist på én måned. Dersom arbeidsforholdet har vart i mer enn 5 år skal oppsigelsesfristen være minst to måneder, og dersom arbeidsforholdet har eksistert i mer enn 10 år, skal oppsigelsesfristen være minst tre måneder.
Dersom arbeidstakeren har vært ansatt i samme virksomhet i mer enn 10 år, og er fylt 50 år, skal oppsigelsestiden være minst 4 måneder. Dersom han har fylt 55 år skal den være minst 5 måneder, og har vedkommende fylt 60 år, skal den være minst 6 måneder.

Arbeidstakeren kan uansett alltid si opp et arbeidsforhold med maks 3 måneders varsel.

Oppsigelsesfrist ved prøvetid:

Dersom det ikke er avtalt lenger oppsigelsesfrist i prøvetiden, vil det gjelde en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.

Etter at oppsigelsen er skjedd, kan partene avtale en kortere eller lenger oppsigelsesfrist enn det som følger av arbeidskontrakten, tariffavtale eller loven.