Oppsigelse ved sykdom

En arbeidstaker har et spesielt vern mot oppsigelse dersom hun eller han er syk.

Arbeidsmiljøloven § 15-8, første ledd har en bestemmelse som lyder:

Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Dette innebærer at dersom du som arbeidstaker har en lovlig sykemelding, vil ikke arbeidsgiveren din kunne si deg opp, som følge av sykdommen din, i en periode på 12 måneder. Dette innebærer ikke at arbeidsgiver er fullstendig forhindret fra å si deg opp, men en oppsigelse må da være saklig begrunnet, og ikke ha noe med sykdommen din å gjøre.

Etter 12-måneders perioden faller dette vernet bort. Men en oppsigelse av deg, med årsak i sykdomstiden må fortsatt være saklig begrunnet. Dersom for eksempel omplassering til en annen avdeling, eller annen tilrettelegging kan muliggjøre at arbeidstakeren kan gjenoppta sitt arbeid som normalt igjen, vil ikke sykdommen gi saklig grunn til oppsigelse.

Ny sykdomsperiode

Dersom arbeidstaker etter lengre tids sykemelding har kommet tilbake til jobb på fulltid, og så blir sykemeldt igjen, vil 12-månedersfristen nevnt ovenfor starte på nytt igjen. Unntak må tenkes dersom arbeidstaker bare har vær tilbake i jobb i veldig kort tid.

Det vil ofte kunne være en uenighet om hva som faktisk er årsaken til oppsigelsen, og det kan fort bli et bevisspørsmål om hva som er den faktiske årsaken. Dersom du har blitt sagt opp mens du har vært sykemeldt, og lurer på om oppsigelsen har vært lovlig, kan det være nyttig å kontakte advokat.

Les også om oppsigelse i Prøvetid