Endringsoppsigelse

Arbeidsgiver har en viss styringsrett i arbeidsforholdet. Dette innebærer at arbeidsgiver må kunne gi interne regler, instrukser og ordre om hvordan arbeidet skal utføres. Men denne styringsretten må skje innen visse rammer som arbeidskontrakten og lovgivningen oppstiller.

Varige endringer som klart går ut over disse rammene vil medføre at innholdet av arbeidsavtalen endres. Vi står da overfor en situasjon hvor arbeidsgiver må gå til en endringsoppsigelse. Det stilles som vilkår at det er et konkret behov for en slik endring i arbeidsforholdet, og dette behovet må være forankret i forhold på enten arbeidsgivers eller arbeidstakers side. I motsetning til vanlig oppsigelse, har endringsoppsigelsen til formål at arbeidstakeren fortsatt skal kunne jobbe i samme virksomhet.

Normalt vil arbeidstakeren godta den endrede arbeidskontrakten, og kan da starte i ny og endret stilling så snart det er behov for det, ofte med øyeblikkelig virkning. Han kan derimot kreve å stå i den opprinnelige stillingen ut oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstakeren ikke ønsker å gå inn i den nye stillingen, kan han da avslutte arbeidsforholdet ved oppsigelsesfristens utløp, alternativt anlegge sak mot arbeidsgiver for å få vurdert om endringsoppsigelsen er saklig.