Feriepenger

Vi har en egen lov om ferie; Ferieloven. Denne loven regulerer blant annet arbeidstakers rett til ferie, og betingelsene for feriepenger.

Hva er feriepenger?

Feriepenger (også kalt ferielønn) er rett og slett vederlag for arbeid du har utført. Det er forrige års lønnsutbetalinger som danner grunnlaget for dette årets feriepengeutbetaling. I realiteten kan man si at arbeidsgiver er forpliktet til å «spare» en del av din lønn, og utbetale den før feriestart, slik at du ikke er blakk når du skal ha ferie.

Hvor mye feriepenger får jeg?

Den normale feriepengesatsen er 10,2 prosent. Så dersom du tjente 400.000 kroner i fjor (i det selskapet du nå jobber i), så vil du få 400.000 x 0,12 = 48.000 kroner utbetalt som ferielønn.

For en arbeidstaker over 60 år, som jobber fulltid, er feriepengesatsen 12,5 % av opptjent lønn fra året før. Dette har sammenheng med at disse arbeidstakerne har krav på en femte ferieuke.

Ferielønn ved oppsigelse

Dersom du mottar oppsigelse eller avskjed, eller sier opp selv, har du krav på utbetaling av ferielønn på siste normale arbeidsdag.

Løpende utbetalinger

Det er ikke tillatt å utbetale feriepenger sammen med de vanlige lønnsutbetalingene gjennom året. Dersom dette skjer, vil arbeidstaker etter forholdene normalt kunne kreve feriepenger en gang til.