Lønn

Det normale er at en arbeidstaker får utbetalt lønn hver måned. Lovens hovedregel er faktisk 2 ganger i måneden, men det er tillatt, og helt vanlig at man avtaler at lønnsutbetaling skjer månedlig.

Størrelsen på din lønn er ikke lovregulert, så i all hovedsak er dette overlatt til forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svært ofte foreligger det en såkalt kollektiv avtale, altså en tariffavtale for større virksomheter eller bransjer, der en fagforening har fremforhandlet lønns og arbeidsvilkår for sine medlemmer.

Det er opp til enhver arbeidstaker om han eller hun vil være organisert i en fagforening eller ikke, og isåfall hvilken fagforening.

Uorganisert = lønn under tariff?

Hva skjer der arbeidstaker ikke er medlem i noen fagforening, og ikke har fremforhandlet en lønn? Som regel kommer dette ikke på spissen, da vedkommende som regel vil få lik lønn som de organiserte. Men problemstillingen kommer med jevne mellomrom for retten. Arbeidsretten konkluderte allerede i 1922 med at uorganiserte ikke skal ha dårligere lønn enn organiserte, og dette har vært lagt til grunn siden.

Se også feriepenger.