Prøvetid

Prøvetid gir partene (arbeidstaker og arbeidsgiver) en 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist de første 6 måneder av arbeidsforholdet.

Når kan prøvetid gjøres gjeldende?

Prøvetid kan bare gjøre gjeldende av en part dersom det er skriftlig avtalt mellom partene, enten i arbeidskontrakt eller tariffavtale som er gjeldende for arbeidsforholdet. Det er altså ingen automatikk i at en arbeidstaker er ansatt på prøve. Det er faktisk det motsatte som er lovens utgangspunkt.

Hvor lenge varer prøvetiden?

Det er ikke anledning til å avtale lenger prøvetid enn 6 måneder, så dersom annet ikke er avtalt vil den vare i 6 måneder.

Et relevant spørsmål vil være om en eventuell sykdomsperiode i løpet av disse 6 månedene vil kunne forlenge prøvetiden. Det klare utgangspunktet er her at sykdom ikke forlenger perioden. Unntak kan tenkes dersom sykdomsperiode startet tidlig og har vart ut prøvetiden slik at arbeidsgiveren ikke har fått anledning til å vurdere den ansattes samarbeids- og prestasjonsevner.

Beregning av oppsigelsestiden

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse fra arbeidsgivers side er sjelden hyggelig for noen av partene.

Oppsigelsesfristen vil være på 14 dager under prøvetiden, med mindre partene har blitt enig om en lenger frist. Oppsigelsesfristen regnes fra dato til dato. Dersom en part eksempelvis sier opp arbeidsforholdet den 5. mars, vil arbeidsforholdet opphøre den 19. mars. Dette står i kontrast til den normale oppsigelsesfrist som starter å løpe fra den første dagen i nesten måned (evt. på dagen ved oppsigelse den første dagen i måneden).

Les mer om oppsigelse

Lovdata: Arbeidsmiljøloven