Ansettelse

Viktig å huske på ved ansettelse:

  • Inngå en skriftlig arbeidskontrakt.
  • Prøvetid kan bare gjøres gjeldende dersom den er avtalt skriftlig i forkant av ansettelse, og gjelder kun i 6 måneder.
  • Er arbeidsforholdet varig eller er midlertidig ansettelse aktuellt?

Ansettelses / Arbeidsavtalen skal være skriftligArbeidskontrakt.

Det er et krav til skriftlig arbeidskontrakt ved alle typer ansettelser, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utforme slik kontrakt innen en måned etter oppstart.
Likevel er det verdt å merke seg at en ansettelsesavtale er like bindende selv om den bare er inngått muntlig. Partenes adferd, altså at arbeidstaker har møtt på jobb, og at arbeidsgiver har utbetalt lønn, vil tjene som bevis for at en arbeidsavtale er inngått.

Eksterne lenker:

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet – maler for arbeidsavtaler