Om arbeidsrettsjuristene

Arbeidsrettsjuristene består av dyktige advokater med spisskompetanse innen arbeidsrett.

Hva kan vi bistå arbeidsgiver med?

  • Utarbeidelse av arbeidskontrakte / ansettelsesavtaler.
  • Bistand før oppsigelse eller avskjed.
  • Veiledning i forkant av nedbemanning eller omstrukturering.
  • Forhandlinger ved konflikter relatert til arbeidsforhold.
  • Bistand ved oppsigelse eller avskjed.

Hva kan vi bistå arbeidstakere med?

  • Gjennomgang av arbeidskontrakter før signering.
  • Bistand ved fare for oppsigelse eller avskjedigelse.
  • Forhandlinger med arbeidsgiver ved konflikt eller uenighet om arbeidsavtalens innhold.
  • Bistand og forhandlinger etter oppsigelse eller avskjed, spesiellt i prøvetid.

Kontakt oss i dag.

Arbeidsrettsjuristene er en del av Advokater i Oslo