Økning i varsler om oppsigelser og permitteringer.

I september mottok NAV 5 200 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer.

Av de 5200 varslene NAV fikk i september er 3 300 permitteringsvarsler. Antall varsler om permitteringer er tredoblet fra august.

– At antall permitteringsvarsler økte i september skyldes streiken i oljeservice. Det er ingen grunn til å tro at dette indikerer et skifte på arbeidsmarkedet. Det har vært en sterk nedgang i antall varsler de siste månedene og vi regner med at varslene vil være lavere igjen i månedene som kommer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nærmere halvparten av varslene om oppsigelser og permitteringer kommer fra Rogaland, med over 2500 personer. Over 3000 av varslene kommer fra industri, bergverk og utvinning.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer.

Kilde: NAV