Lønning ved konkurs

Dersom en virksomhet med ansatte går konkurs, vil det som regel være lite midler til å dekke ubetalt lønn, og ikke minst feriepenger til de ansatte.

Ved konkurs vil bobestyrer (advokat som er ansvarlig for avviklingen av konkursboet) normalt levere en oppsigelse til alle arbeidstakerne. Den vil være saklig begrunnet i konkursen, og på den måten gyldig.

Statsgaranti

Lønnsutbetaling ved konkurs er en prioritert fordring, hvilket vil si at lønn skal prioriteres foran en rekke andre udekkede fordringer, som strøm, renhold, vareleveranser med mer. Likevel ser vi ofte at det ikke er nok penger i konkursboet til å dekke lønn og feriepenger.

Vi har derfor regler om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs. Dersom du er ansatt i en virksomhet som har gått konkurs, og det ikke er midler i selskapet til å dekke din lønn, vil du normalt få dekket dette av statens lønnsgarantifond.