Færre varsler om oppsigelser og permitteringer

NAV mottok varsler om permittering og oppsigelse av til sammen 2 900 personer i november. Dette er 2 000 mindre enn i oktober, og 1 200 mindre enn i samme måned i fjor.

Av de 2 900 varslene i november var det 1 800 permitteringsvarsler. Det er fortsatt i Rogaland NAV mottar flest varsler om oppsigelser og permitteringer, med totalt 1 100 varsler. Hittil i år har over 16 000 av 45 000 varsler kommet i vestlandsfylket.

– Vi mottar fortsatt relativt mange varsler om oppsigelser og permitteringer i Rogaland, men det var forholdsvis lave tall i resten av landet i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Om lag 1 100 av de varslede oppsigelsene og permitteringene kom i industrien, samt bergverksdrift og utvinning. Dette henger i stor grad sammen med nedgangen i oljebransjen. I Hedmark, Oppland og Finnmark kom det ikke inn noen varsler om permitteringer eller oppsigelser i november.

– Så langt i år er det totale antall varsler på samme nivå som i 2015, men der 2015 viste stigende tendens gjennom året er tendensen i 2016 synkende, sier Vågeng.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.