Tariffestet sluttvederlag kan gi reduserte NAV-ytelser

Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser. Frem til 31.12.2015 var det et særskilt skattefritak for sluttvederlag fra sluttvederlagsordningen. Dette innebar at tariffestede sluttvederlag skattemessig ikke ble ansett som arbeidsinntekt og/eller Les mer…